Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Brussels gewest voert belasting op inverkeerstelling in voor paramotoren en drones

Nieuws - 10/02/2017
-
Auteur 
Christine Van Geel


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een belasting op de inverkeerstelling (BIV) ingevoerd voor paramotoren en op afstand bestuurde luchtvaartuigen. De BIV geldt niet voor de paramotoren en de op afstand bestuurde luchtvaartuigen die in het verkeer zijn gesteld door vennootschappen, autonome overheidsbedrijven of vzw’s, met leasingactiviteiten (‘geleasde’ paramotoren en ‘geleasde’ op afstand bestuurde luchtvaartuigen).
De BIV bedraagt 61,50 euro en wordt ingevoerd met ingang vanaf 1 januari 2016, retroactief dus (nieuw tweede lid, punt B., § 1, art. 98, Br.WIGB; art. 22, ordonnantie van 12 december 2016).
Een ‘paramotor’ is een luchtvaartuig dat bestaat uit een glijscherm, ook parapente genoemd, een soepele uit stof gemaakte vleugel waarmee zweven mogelijk is, samen met een motor die ofwel op de rug van de piloot gedragen wordt of geplaatst is op een onderstel op drie of vier wielen. Met een op afstand bestuurd luchtvaartuig, afgekort "RPA", wordt een onbemand luchtvaartuig bedoeld dat bestuurd wordt vanaf een grondcontrolestation. Vaak wordt dit een "drone" genoemd.

Bron:  Ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming, BS 29 december 2016 (art. 22 en art. 41)

Extra informatie: Wetboek van de met Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Br. WIGB), BS 18 januari 1966 (art. 98, § 1)