Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 0800/30.144
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Verkeersvademecum 2017 (nieuw)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Pocketboekje voor elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. Het helpt om snel het gepaste artikel en de bijbehorende wet te vinden, en het bevat een overzicht in kleur van de verkeersborden, kentekenplaten en gevaarsetiketten. Deze editie 2017 is bijgewerkt tot en met 1 december 2016. U kunt het onmiddellijk bestellen via de webshop.  

Eigen basisoverlegcomité voor politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Nieuws - 17/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 januari 2016 ging politiezone Limburg Regio Hoofdstad van start. Ongeveer een jaar nadat de politieraden van de lokale politie HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) en de lokale politie West-Limburg (Halen, Herk-De-Stad, Lummen) groen licht gaven voor de vrijwillige samensmelting. De opstart van PZ Limburg Regio Hoofdstad betekende ook meteen het einde voor de basisoverlegcomités van de oude zones. De nieuwe zone heeft immers een eigen basisoverlegcomité. Dit comité wordt nu officieel toegevoegd aan de 'lijst met basisoverlegcomités in de provincie Limburg' van het KB van 8 februari 2001.
Het basisoverlegcomité "Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-de-Stad/Lummen krijgt volgnummer 121. Dat is het oude nummer van het basisoverlegcomité "Halen/Herk-de-Stad/Lummen’ dat nu wordt opgeheven. Ook het basisoverlegcomité ‘Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven’ met volgnummer 117 wordt geschrapt.
Het nieuwe nummer komt op alle documenten van het comité, zoals de oproepingen en de notulen. Het nummer wordt voorafgegaan door de melding ‘BOC Pol’.
Het KB van 23 januari 2017 treedt in werking op 26 februari, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  Koninklijk besluit van 23 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, BS 16 februari 2017.