Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Nieuwsberichten

22/08/2017

21/08/2017

16/08/2017

14/08/2017

11/08/2017

10/08/2017

09/08/2017

Verkeersvademecum 2017/2 (NIEUW)


Politiegids de politie en geesteszieken

Sinds editie 2017 van het Verkeersvademecum in december 2016 verscheen, is de verkeerswetgeving alweer op heel wat plaatsen aangepast. De grootste wijziging was zonder twijfel de nieuwe tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie die op 1 mei van kracht werden. Omdat het boekje een veelgebruikt werkinstrument is voor politiemensen en andere verkeershandhavers op het terrein, verschijnt er nu uitzonderlijk een nieuwe editie: Verkeersvademecum 2017/2. Daarin zijn alle wetswijzigingen tot en met 1 juni verwerkt. Ga naar onze webshop om het boekje meteen te bestellen.

Merk op: deze editie van het Verkeersvademecum wordt niet automatisch opgestuurd naar de bestaande abonnees. Iedereen die een exemplaar wil, moet het dus bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Strafprocesrecht 2017


Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. U kunt het boek nu meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.